Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Nam Định trang 3

Ở Nam Định đang có 16886 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 6765 công ty, Huyện Hải Hậu 1742 công ty, Huyện Ý Yên 1632 công ty, Huyện Xuân Trường 1449 công ty, Huyện Nam Trực 1178 công ty, Huyện Trực Ninh 1028 công ty, ...

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI CẨM THÀNH

0601249182

Lô K1, Bản đồ QH (Thuê xưởng của Công ty cổ phần đầu tư DNA), KCN Hoà Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định