Công ty và doanh nghiệp tại Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên Bình Dương

Tìm kiếm và tra cứu 1092 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên Bình Dương

CÔNG TY TNHH HOTEL KHÁNH LỘC

3703120715

74/45 Đường Khánh Bình 74, Tổ 2, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SPA NGOAN ĐỖ

3703120056

816/32 đường N3, KDC Kim Thanh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH YI SING

3703117462

Lô N2, đường D2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH VÂN

3703109567

Thửa đất số 2080, tờ bản đồ số 44, đường Đào Duy Anh, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH TM DV LÊ HOÀNG PHÁT

3702995601

Thửa đất số 1278, Tờ bản đồ số 34, Đường Khánh Bình 38, Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ ĐINH THỊ ĐỨC

3702994830

Thửa đất số 403, 404, tờ bản đồ số 35 đường ĐT 747, Khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH TRƯƠNG TÂM

3702991692

Thửa đất số 140, Tờ bản đồ số 36, đường Khánh Bình 47, Khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH GIẤY THIÊN PHÚC

3702988241

Thửa đất số 925, tờ bản đồ số 40, Tổ 1, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ LONG BÌNH

3702987336

Thửa đất số 212, tờ bản đồ số 32, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ THANH MẪN

3702987304

Thửa đất số 953, tờ bản đồ số 40, Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH RONG HUA

3702987294

Thửa đất số 931, Tờ bản đồ số 37, Đường Khánh Bình 24, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ MINH HỒNG

3702986452

Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 44, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH TM DV TÂN THỤY AN

3702985843

Thửa đất số 868, tờ bản đồ số 39, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÚC NAM

3702985554

Thửa đất số 684, Tờ bản đồ số 39, Tổ 1, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI LỢI

3702985603

Thửa đất số 962, 968, tờ bản đồ số 45, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ QUỐC DUY

3702994365

Thửa đất số 542, tờ bản đồ số 39, đường Khánh Bình 73, khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ VĂN NAM

3702993315

Thửa đất số 172, 144, Tờ bản đồ số 32, Đường Khánh Bình 26, Tổ 6, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ VŨ XUÂN

3702992819

Thửa đất số 965, tờ bản đồ số 40, đường ĐH-418, Khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH FENG TAI

3702991050

Thửa đất số 1211, Tờ bản đồ số 47, tổ 7, Khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương