Công ty và doanh nghiệp tại Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên Bình Dương

Tìm kiếm và tra cứu 579 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên Bình Dương

CÔNG TY TNHH TM SX ĐẠI NAM

3703116733

Ô 69, Lô LK7, Đường số 1, Khu nhà ở Thái Bình Dương, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ BÌNH DƯƠNG

3703113595

Thửa đất số 1900, tờ bản đồ số 30, đường Tân Hiệp 29, khu phố Tân Phú, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH DỊ ĐẠT

3703109119

Số 1450, đường Tân Hiệp 08, khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH XU DI SOFA VN

3702994245

Thửa Đất Số 1161, Tờ Bản Đồ Số 18, Đường Tân Hiệp 20, Khu Phố Tân Phú, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIỆT ANH PHÁT

3702993604

Thửa đất số 809, tờ bản đồ số 13, đường Tân Hiệp 01, tổ 5, khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG HINH

3702990201

Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 23, Đường D3, KCN Nam Tân Uyên, Tổ 2, Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SÂN BÓNG MINI HIỀN NAM

3702989679

Thửa đất số 97, 105, 106, 107, 109, Tờ bản đồ số 25, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG VIỆT NAM

3702983941

Thửa đất số 1161;1162, tờ bản đố Số 30, Khu Phố Phú Tân, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN T.S.U VIỆT NAM

3702976038

Thửa đất số 230, tờ bản đồ số 6, Khu phố Tân Hội, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ BẢO THY

3702974506

Thửa đất số 1975, Tờ bản đồ số 18, Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÁI BẢO

3702971167

Thửa đất số 127, tờ bản đồ 27, đường Tân Hiệp 40, khu phố Tân Long, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ VÕ VĂN TO

3702970420

Thửa đất số 169, Tờ bản đồ số 22, Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV SX TM LƯƠNG GIA PHÁT

3702959025

Thửa đất số 1453, Tờ bản đồ số 34, Đường Tân Hiệp 45, Khu phố Tân Hội, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ QB

3702955542

Thửa đất số 213, Tờ bản đồ số 9, Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương