Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu

Có 1920 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu. Các công ty tại Huyện Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu ở Thị trấn Ngãi Giao 249 công ty, Xã Kim Long 103 công ty, ...