Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Tân Thành Bà Rịa - Vũng Tàu

Có 5364 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Tân Thành Bà Rịa - Vũng Tàu. Các công ty tại Huyện Tân Thành Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phú Mỹ 1084 công ty, Xã Mỹ Xuân 897 công ty, Xã Tân Phước 404 công ty, Xã Hắc Dịch 194 công ty, Xã Tóc Tiên 167 công ty, Xã Phước Hoà 163 công ty, Xã Châu Pha 159 công ty, Xã Tân Hải 116 công ty, ...