Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Vũng Tầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Có 15105 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Vũng Tầu Bà Rịa - Vũng Tàu. Các công ty tại Thành Phố Vũng Tầu Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu ở Phường 8 1280 công ty, Phường 7 1108 công ty, Phường 4 803 công ty, Phường 1 758 công ty, Phường 2 722 công ty, Phường 3 702 công ty, Phường Thắng Nhất 694 công ty, Phường 9 671 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MTV 9

3502498828

Số 117/10/9 Đường Huyền Chân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu