Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Gia Bình Bắc Ninh

Có 1002 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Gia Bình Bắc Ninh. Các công ty tại Huyện Gia Bình Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Gia Bình 107 công ty, ...