Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Quế Võ Bắc Ninh

Có 2931 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Quế Võ Bắc Ninh. Các công ty tại Huyện Quế Võ Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Xã Phương Liễu 490 công ty, Thị trấn Phố Mới 232 công ty, Xã Phượng Mao 115 công ty, ...