Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Tiên Du Bắc Ninh

Có 3483 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Tiên Du Bắc Ninh. Các công ty tại Huyện Tiên Du Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Xã Hoàn Sơn 495 công ty, Thị trấn Lim 210 công ty, Xã Phú Lâm 155 công ty, Xã Nội Duệ 125 công ty, Xã Lạc Vệ 123 công ty, Xã Đại Đồng 113 công ty, Xã Liên Bão 86 công ty, ...

CÔNG TY TNHH BLS VN

2301240464

Nhà xưởng 1E - Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du