Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Lương Tài Bắc Ninh

Có 1142 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Lương Tài Bắc Ninh. Các công ty tại Huyện Lương Tài Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Xã Quảng Phú 108 công ty, Thị trấn Thứa 104 công ty, ...