Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Bình Thuỷ Cần Thơ

Có 3874 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Thuỷ Cần Thơ. Các công ty tại Quận Bình Thuỷ Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường An Thới 766 công ty, Phường Bình Thủy 375 công ty, Phường Trà Nóc 297 công ty, Phường Bùi Hữu Nghĩa 281 công ty, Phường Trà An 205 công ty, Phường Long Hòa 181 công ty, Phường Long Tuyền 167 công ty, ...

CÔNG TY TNHH KSPORT

1801744242

D6-15 Đường số 6, Khu tái định cư Long Tuyền, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ

CÔNG TY TNHH MJN STUDIO

1801743104

Thửa đất số 78, 79, 80, 81 tờ bản đồ số 111 đường Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ