Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Có 13859 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Ninh Kiều Cần Thơ. Các công ty tại Quận Ninh Kiều Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường Hưng Lợi 1258 công ty, Phường An Khánh 1211 công ty, Phường Cái Khế 1126 công ty, Phường An Hòa 850 công ty, Phường Xuân Khánh 784 công ty, Phường An Bình 673 công ty, Phường Tân An 530 công ty, Phường An Cư 454 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CẦM THI

1801744122

Số 50/24 đường Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều