Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Cái Răng Cần Thơ

Có 3977 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Cái Răng Cần Thơ. Các công ty tại Quận Cái Răng Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường Phú Thứ 771 công ty, Phường Hưng Phú 340 công ty, Phường Hưng Thạnh 315 công ty, Phường Lê Bình 259 công ty, Phường Thường Thạnh 147 công ty, Phường Ba Láng 132 công ty, ...

CÔNG TY TNHH DOVYS

1801743908

24/1 Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH 695

1801743922

Số 43/4 Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH WINPHARCO

1801743873

A9-14 Đường số 2 KDC Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH H.T.M COSMETIC

1801743520

05U5 đường số 5, Khu dân cư Miền Nam, Khu vực 9, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH MINH KHANG TOURS

1801743312

Số 16D, đường Trương Vĩnh Nguyên, KV Thạnh Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng