Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Thốt Nốt Cần Thơ

Có 1237 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Thốt Nốt Cần Thơ. Các công ty tại Quận Thốt Nốt Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường Thốt Nốt 169 công ty, Phường Thới Thuận 132 công ty, Phường Trung Kiên 127 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN THY

1801735537

Thửa đất số 2354, tờ bản đồ số 3, Khu vực Thới Bình 2, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt