Công ty và doanh nghiệp tại Phường Ba Láng Quận Cái Răng Cần Thơ

Tìm kiếm và tra cứu 132 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Ba Láng Quận Cái Răng Cần Thơ

CÔNG TY TNHH SEALAND

1801687876

162 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AEON

1801656772

Thửa đất số 2646, tờ bản đồ 02, Quốc lộ 1A, KV 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Công Ty TNHH May Mặc Phú Ngọc

1801558743

Thửa đất số 2646, tờ bản đồ 02, Quốc lộ 1A, khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ