Công ty và doanh nghiệp tại Phường Hưng Phú Quận Cái Răng Cần Thơ

Tìm kiếm và tra cứu 340 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Hưng Phú Quận Cái Răng Cần Thơ

CÔNG TY TNHH H.T.M COSMETIC

1801743520

05U5 đường số 5, Khu dân cư Miền Nam, Khu vực 9, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH LUCASTA HOTEL

1801743249

2-4, Đường B22, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP BẢO THI

1801708290

Thửa đất số 456, tờ bản đồ số 31, đường B23, Khu dân cư lô số 3a, khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ