Công ty và doanh nghiệp tại Phường Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ

Tìm kiếm và tra cứu 771 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN DƠI ĐEN

1801742439

R8, đường Trần Văn Sắc, Khu Dân Cư Nông Thổ Sản, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC CẦN THƠ

1801742189

Thửa đất số 1035, Tờ bản đồ số 4, đường Trương Vĩnh Nguyên, Khu vực Phú Khánh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LEMED

1801740946

F2 - 22 đường số 5, KDC lô số 20, KĐT Nam Cần Thơ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH BẾP TƯƠI HỒNG

1801738305

D37, đường số 3, Khu dân cư Nông Thổ Sản, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG SANG

1801708519

Thửa đất 10829 theo tờ bản đồ số 1, đường A3, Khu tái định cư Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN CẦN THƠ

1801707547

Thửa đất số 11874, tờ bản đồ số 1, Khu Tái Định Cư Phú An, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ