Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Bắc Trà My Quảng Nam

Có 305 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Bắc Trà My Quảng Nam. Các công ty tại Huyện Bắc Trà My Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thị trấn Trà My 83 công ty, ...