Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Núi Thành Quảng Nam

Có 2217 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Núi Thành Quảng Nam. Các công ty tại Huyện Núi Thành Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thị trấn Núi Thành 333 công ty, Xã Tam Hiệp 296 công ty, Xã Tam Nghĩa 119 công ty, Xã Tam Xuân I 86 công ty, ...