Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Quảng Nam trang 4

Ở Quảng Nam đang có 20603 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 4611 công ty, Thành Phố Hội An 3555 công ty, Thị xã Điện Bàn 2670 công ty, Huyện Núi Thành 2217 công ty, Huyện Đại Lộc 1335 công ty, Huyện Thăng Bình 1182 công ty, ...