Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế

Có 1039 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế. Các công ty tại Huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Xã Phú Thượng 197 công ty, ...