Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế

Có 1309 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế. Các công ty tại Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Phường Phú Bài 281 công ty, Phường Thủy Dương 118 công ty, Phường Thủy Phương 97 công ty, ...