Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế

Có 725 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế. Các công ty tại Thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Phường Tứ Hạ 128 công ty, ...