Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Có 8881 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế. Các công ty tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Phường Phú Hội 633 công ty, Phường Vĩnh Ninh 555 công ty, Phường Vỹ Dạ 407 công ty, Phường Phú Nhuận 350 công ty, Phường Xuân Phú 331 công ty, Phường An Đông 252 công ty, Phường An Cựu 251 công ty, Phường Trường An 241 công ty, ...