Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Có 11102 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh. Các công ty tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Võ Cường 1023 công ty, Phường Đại Phúc 588 công ty, Phường Ninh Xá 578 công ty, Phường Suối Hoa 410 công ty, Phường Kinh Bắc 317 công ty, Phường Khắc Niệm 308 công ty, Phường Phong Khê 299 công ty, Phường Tiền An 266 công ty, ...

CÔNG TY TNHH SIN VINA

2301239109

Tầng 2 căn SH-05, Lotus central, số 28 Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH EDRI VIỆT NAM

2301238779

Số 66 Đường Nguyễn Chiêu Huấn (thửa đất số 173, tờ bản đồ số 4), Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KCR VINA

2301238803

Lô số 1, Tòa Thương Mại Cát Tường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh