Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

Có 4312 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh. Các công ty tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Châu Khê 475 công ty, Phường Đình Bảng 414 công ty, Phường Đông Ngàn 305 công ty, Phường Đồng Nguyên 265 công ty, Xã Phù Chẩn 215 công ty, Phường Tân Hồng 177 công ty, Phường Tương Giang 169 công ty, Phường Đồng Kỵ 123 công ty, ...

CÔNG TY TNHH GOLDEN BELL VINA

2301168578

Số nhà T1-96, Khu nhà ở Belhomes, Đường Hữu Nghị, Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn

CÔNG TY TNHH LAFH

2301167101

Số 676 Minh Khai, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn