Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Bắc Ninh trang 10

Ở Bắc Ninh đang có 29218 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 11102 công ty, Thị Xã Từ Sơn 4312 công ty, Huyện Tiên Du 3483 công ty, Huyện Quế Võ 2931 công ty, Huyện Yên Phong 2617 công ty, Huyện Thuận Thành 1926 công ty, ...

CÔNG TY TNHH EDRI VIỆT NAM

2301238779

Số 66 Đường Nguyễn Chiêu Huấn (thửa đất số 173, tờ bản đồ số 4), Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KCR VINA

2301238803

Lô số 1, Tòa Thương Mại Cát Tường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh