Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Bắc Ninh trang 5

Ở Bắc Ninh đang có 29218 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 11102 công ty, Thị Xã Từ Sơn 4312 công ty, Huyện Tiên Du 3483 công ty, Huyện Quế Võ 2931 công ty, Huyện Yên Phong 2617 công ty, Huyện Thuận Thành 1926 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MIRAE EEC

2301241122

Lô O-3 Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh