Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Bình Giang Hải Dương

Có 1191 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Bình Giang Hải Dương. Các công ty tại Huyện Bình Giang Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thị trấn Kẻ Sặt 100 công ty, ...