Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Có 10168 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Hải Dương Hải Dương. Các công ty tại Thành Phố Hải Dương Hải Dương tập trung chủ yếu ở Phường Hải Tân 610 công ty, Phường Thanh Bình 577 công ty, Phường Bình Hàn 481 công ty, Phường Tân Bình 419 công ty, Phường Phạm Ngũ Lão 417 công ty, Phường Quang Trung 370 công ty, Phường Lê Thanh Nghị 347 công ty, Phường Ngọc Châu 321 công ty, ...

CÔNG TY TNHH VITAMIN S

0801397212

TT1BT12.8, vườn mai, Ecoriver Hải Dương, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương

CÔNG TY TNHH VAQUILA

0801396748

Số 88, Đường Lê Duẩn, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương