Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Thanh Miện Hải Dương

Có 948 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thanh Miện Hải Dương. Các công ty tại Huyện Thanh Miện Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thị trấn Thanh Miện 87 công ty, ...

CÔNG TY TNHH AN SINH MINH KHÔI

0801393803

Thửa E-52 (1532), đường Nguyễn Thị Minh Lý, khu đô thị Hà Phương, Thị Trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện