Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Kinh Môn Hải Dương

Có 2527 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Kinh Môn Hải Dương. Các công ty tại Huyện Kinh Môn Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thị trấn Minh Tân 443 công ty, Thị trấn Phú Thứ 220 công ty, Thị trấn Kinh Môn 158 công ty, Xã Hiệp Sơn 103 công ty, ...