Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Kim Thành Hải Dương

Có 1505 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Kim Thành Hải Dương. Các công ty tại Huyện Kim Thành Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phú Thái 143 công ty, ...