Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Khoái Châu Hưng Yên

Có 1970 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Khoái Châu Hưng Yên. Các công ty tại Huyện Khoái Châu Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Xã Dân Tiến 173 công ty, Thị trấn Khoái Châu 130 công ty, Xã Hồng Tiến 125 công ty, ...