Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên

Có 2526 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên. Các công ty tại Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Phường Hiến Nam 413 công ty, Phường An Tảo 218 công ty, Phường Lê Lợi 157 công ty, Phường Lam Sơn 125 công ty, Phường Quang Trung 124 công ty, Xã Liên Phương 83 công ty, ...