Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Kim Động Hưng Yên

Có 927 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Kim Động Hưng Yên. Các công ty tại Huyện Kim Động Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Thị trấn Lương Bằng 124 công ty, ...