Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Yên Mỹ Hưng Yên

Có 3271 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Yên Mỹ Hưng Yên. Các công ty tại Huyện Yên Mỹ Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Xã Liêu Xá 352 công ty, Xã Giai Phạm 201 công ty, Xã Nghĩa Hiệp 193 công ty, Thị trấn Yên Mỹ 192 công ty, Xã Tân Lập 120 công ty, Xã Trung Hưng 120 công ty, Xã Yên Phú 99 công ty, Xã Minh Châu 81 công ty, ...