Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Mỹ Hào Hưng Yên

Có 2612 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Mỹ Hào Hưng Yên. Các công ty tại Huyện Mỹ Hào Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Thị trấn Bần Yên Nhân 445 công ty, Xã Dị Sử 265 công ty, Xã Nhân Hòa 185 công ty, Xã Bạch Sam 101 công ty, Xã Phùng Chí Kiên 101 công ty, Xã Minh Đức 100 công ty, ...