Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Hưng Yên trang 3

Ở Hưng Yên đang có 19102 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 3462 công ty, Huyện Yên Mỹ 3271 công ty, Huyện Mỹ Hào 2612 công ty, Thành Phố Hưng Yên 2526 công ty, Huyện Khoái Châu 1970 công ty, Huyện Văn Giang 1904 công ty, ...