Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Có 8105 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường Khuê Trung 1220 công ty, Phường Hoà An 795 công ty, Phường Hoà Xuân 629 công ty, Phường Hoà Thọ Đông 500 công ty, Phường Hoà Phát 268 công ty, Phường Hoà Thọ Tây 255 công ty, ...

CÔNG TY TNHH DUNG TRƯỜNG

0402192171

Lô số 1, Tờ bản đồ A1-1 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân giai đoạn 1A, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ