Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Có 8070 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường An Hải Bắc 1493 công ty, Phường Phước Mỹ 555 công ty, Phường Thọ Quang 530 công ty, Phường An Hải Đông 514 công ty, Phường Nại Hiên Đông 391 công ty, Phường An Hải Tây 390 công ty, Phường Mân Thái 316 công ty, ...

CÔNG TY TNHH JO&L

0402192647

K109/01 Dương Đình Nghệ, tổ 211, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà