Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Có 5393 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường Mỹ An 1236 công ty, Phường Khuê Mỹ 569 công ty, Phường Hoà Hải 532 công ty, Phường Hoà Quý 139 công ty, ...