Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Điện Bàn Quảng Nam

Có 2670 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Điện Bàn Quảng Nam. Các công ty tại Thị xã Điện Bàn Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Xã Điện Ngọc 229 công ty, Thị trấn Vĩnh Điện 197 công ty, Xã Điện Dương 135 công ty, Xã Điện An 86 công ty, ...

CÔNG TY TNHH KAXO QUẢNG NAM

4001252198

Lô số 04, Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn

CÔNG TY TNHH BM-CONCEPT

4001250899

Lô 1294, đường số 14, thôn Phong Lục Tây, Xã Điện Thắng Nam, Thị xã Điện Bàn