Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Điện Bàn Quảng Nam

Có 2670 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Điện Bàn Quảng Nam. Các công ty tại Thị xã Điện Bàn Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Xã Điện Ngọc 229 công ty, Thị trấn Vĩnh Điện 197 công ty, Xã Điện Dương 135 công ty, Xã Điện An 86 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CHUNG GIA THỊNH

4001243411

Thửa đất 720, tờ bản đồ số 13, KDC đường vào cụm CN Trảng Nhật, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn