Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Đầm Hà Quảng Ninh

Có 320 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đầm Hà Quảng Ninh. Các công ty tại Huyện Đầm Hà Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Đầm Hà 105 công ty, ...