Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

Có 3093 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh. Các công ty tại Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Trần Phú 443 công ty, Phường Ka Long 346 công ty, Phường Hoà Lạc 249 công ty, Phường Hải Yên 221 công ty, Phường Ninh Dương 179 công ty, Phường Hải Hoà 174 công ty, Xã Hải Xuân 84 công ty, ...

CÔNG TY TNHH H2L PLUS

5702135303

số 459, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái