Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Hoành Bồ Quảng Ninh

Có 659 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Hoành Bồ Quảng Ninh. Các công ty tại Huyện Hoành Bồ Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Trới 228 công ty, Xã Lê Lợi 86 công ty, ...