Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Vân Đồn Quảng Ninh

Có 872 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Vân Đồn Quảng Ninh. Các công ty tại Huyện Vân Đồn Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Cái Rồng 202 công ty, Xã Hạ Long 81 công ty, ...

CÔNG TY TNHH BADO

5702124975

Tổ 1, Khu 8, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn