Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Đông Triều Quảng Ninh

Có 2185 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Đông Triều Quảng Ninh. Các công ty tại Thị xã Đông Triều Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Mạo Khê 443 công ty, Xã Kim Sơn 118 công ty, Xã Yên Thọ 84 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HTN 68

5702134317

Số 272, Tổ 2 Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

CÔNG TY CP ANTONIO

5702133659

Khu đô thị Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều