Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị Xã Quảng Yên Quảng Ninh

Có 1057 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Quảng Yên Quảng Ninh. Các công ty tại Thị Xã Quảng Yên Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Quảng Yên 195 công ty, ...

CÔNG TY TNHH BIOCS

5702023769

Số nhà 31, Phố Cung Đường, Khu 2, Phường Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên